CHUYÊN MỤC: TƯ VẤN LUẬT CẠNH TRANH

Tổng quan về chống bán phá giá và biện pháp chống bán phá giá trong thương mại quốc tế

Bán phá giá là hiện tượng hàng hoá được bán ra nước ngoài thấp hơn giá trị thông thường của sản phẩm. Vậy trong khuôn khổ của WTO, bán phá giá được quy định như thế nào? Bài viết sau sẽ làm rõ vấn đề này. Bán phá giá là hiện tượng hàng hoá được […]

Phương thức giải quyết các tranh chấp trong thương mại quốc tế

Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế là việc các bên tranh chấp thông qua hình thức, thủ tục thích hợp tiến hành các giải pháp nhằm loại bỏ những mâu thuẫn, xung đột, bất đồng về lợi ích kinh tế nhằm làm rõ quyền, nghĩa vụ của các bên, giúp các bên bảo […]

Thế nào là hành vi cạnh tranh không lành mạnh? Các đặc điểm

Cạnh tranh có vai trò quan trọng đối với hoạt động sản xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ, là cơ sở khẳng định vị trí của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Trong nền kinh tế thị trường, cạnh tranh được xem là một động lực thúc đẩy […]