CHUYÊN MỤC: TƯ VẤN LUẬT DÂN SỰ

Khi nào cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ?

Năng lực hành vị dân sự là khả năng để tiến hành các hành vi nhất định và chỉ có khi đạt đến một độ tuổi nhất định. Cụ thể: 1. Quy định về năng lực hành vi dân sự của chủ thể Năng lực hành vi dân sự của chủ thể bao gồm khả […]

Thời hiệu là gì? Các loại thời hiệu theo quy định của pháp luật

Định nghĩa thời hiệu; Thời hiệu và thời hạn khác gì nhau? Cách tính thời hiệu theo quy định của Bộ luật dân sự? Thời hiệu gồm những loại nào? Khi nào thì áp dụng thời hiệu? Các bên đương sự có quyền từ chối áp dụng thời hiệu không? 1. Thời hiệu là gì? […]

Phân biệt thời hạn và thời hiệu theo quy định mới nhất?

HANDI GROUP hướng dẫn cách phân biệt thời hạn và thời hiệu và đưa ra các tiêu chí về sự khác nhau giữa thời hạn và thời hiệu theo quy định của Bộ luật dân sự 2015. Cụ thể như sau: Luật sư tư vấn: 1. Lập bảng tiêu chí so sánh thời hạn và […]