CHUYÊN MỤC: TƯ VẤN LUẬT ĐẤT ĐAI

Chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước thời hạn có phải trả lại tiền cọc không?

Việc chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước thời hạn có thể do hai bên cho thuê và bên đi thuê cùng thoả thuận để thống nhất việc thanh lý hợp đồng hoặc việc dựa trên những nội dung thỏa thuận trước đó trong hợp đồng để thực hiện: 1. Chấm dứt hợp đồng thuê […]

Phí chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mới nhất

Một trong những vấn đề pháp lý được người dân đặc biệt quan tâm khi mua bán chuyển nhượng nhà đất là mức phí, lê phí, thuế và thủ tục khi mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Luật sư tư vấn và giải đáp một số câu hỏi liên quan đến vấn đề […]

Sở hữu toàn dân đất đai là gì? Tại sao đất đai thuộc sở hữu toàn dân?

Chế độ sở hữu không chỉ là một yếu tố cơ bản xác lập nền tảng của một chế độ xã hội mà còn thể hiện bản chất của chế độ xã hội đó. Vậy sở hữu toàn dân đất đai là gì? Tại sao đất đai thuộc sở hữu toàn dân? 1. Sở hữu […]