CHUYÊN MỤC: TƯ VẤN LUẬT THỪA KẾ

Điều kiện có hiệu lực của di chúc? Thời điểm di chúc có hiệu lực?

Di chúc có hiệu lực khi đáp ứng được các điều kiện pháp lý nào ? Di chúc bằng miệng có hiệu lực pháp luật hay không ? Lập di chúc mới thì di chúc cũ còn hiệu lực hay không?… và một số vấn đề liên quan đến hiệu lực của di chúc sẽ […]

Các trường hợp di chúc không có hiệu lực pháp luật?

Việc để lại di chúc và nhận thừa kế theo di chúc là quyền của mỗi cá nhân. Tuy nhiên, trong một số trường hợp mặc dù di chúc đã được lập nhưng lại không có hiệu lực. Vậy những trường hợp này là gì, hãy cùng Handi Law tìm hiểu theo bài viết dưới […]

Trẻ sơ sinh có quyền được hưởng di sản thừa kế không?

Vấn đề thừa kế luôn nhận được những sự quan tâm lớn của xã hội, trong đó có khá nhiều người thắc mắc trẻ sơ sinh có quyền hưởng di sản thừa kế không? Hãy cùng Handi Law tìm hiểu vấn đề này qua bài viết dưới đây. Vấn đề thừa kế luôn nhận được […]