CHUYÊN MỤC: TƯ VẤN LUẬT DOANH NGHIỆP

Điều kiện, thủ tục xin cấp phép thành lập Công ty tài chính cổ phần

Hiện nay với nhu cầu của xã hội, các công ty tài chính được thành lập và hoạt động ngày càng gia tăng về số lượng. Vậy đối với loại hình công ty này pháp luật có quy định như thế nào về điều kiện thành lập và trình tự thủ tục tiến hành? Handi […]

Muốn mở đại lý chuyển phát nhanh cần thủ tục, điều kiện gì?

Trong thời đại của dịch vụ và công nghệ như hiện nay thì việc vận chuyển gửi phát chính là như cầu thiết yếu của người dân, ngành dịch vụ chuyển phát nhanh đang là một ngành có tiềm năng rất lớn đối với nền kinh tế. Vậy muốn mở đại lý chuyển phát nhanh […]

Lưu hành nội bộ là gì? Đặc điểm, các loại văn bản lưu hành nội bộ

Trong phạm vi của một tổ chức hay một doanh nghiệp để hoạt động một cách thống nhất, bài bản giữa các thành viên cần ban hành những quy định, nguyên tắc ứng xử, quy chế hoạt động, sử dụng mang tính bắt buộc chung; những vấn đề này sẽ được lập thành một văn […]