HANDI BEAUTY CENTER

Trung tâm chăm sóc sắc đẹp

HANDI AUTO ĐỨC HOÀ

Trung tâm chăm sóc bảo dưỡng sửa chữa ô tô

HANDI LAW

Tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý và truyền thông cho doanh nghiệp

HANDI FABRIC

Sản xuất gia công vải sợi công nghiệp

HANDI MAKEUP STUDIO

Trang điểm cá nhân, chuyên nghiệp và đào tạo trang điểm

HANDI LAND

Cho thuê bất động sản